esmile
Chuỗi cửa hàng cafe
Chuỗi cửa hàng cafe

Định hướng phát triển kinh doanh dựa trên nguồn dữ liệu thu thập từ ý kiến đánh giá về sản phẩm/ dịch vụ của khách hàng thông qua giải pháp eSmile.