esmileeSmile là một hệ thống tích hợp quản lý thông tin phản hồi thông minh, giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng qua nhiều nguồn kênh khác nhau, đảm bảo mọi phản hồi của khách hàng đều được ghi nhận, phân tích, đánh giá và đưa ra xu hướng tiêu dùng.

eSmile Rating: Thu thập dữ liệu từ nhiều kênh Web, mail, POS, SMS, Social, Tablet đưa về hệ thống dữ liệu chung, xuất báo cáo thô để DN theo dõi sự hài lòng của khách hàng.

E-Trend: Tính toán % thay đổi về lượt đánh giá, phân tích xu hướng hài lòng của khách hàng.

E-Prediction: Đưa ra dự báo trong tương lai, đưa điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp.